top of page

Torek, 4 VT, 5.5.2020, Jn 10,22-30

"Jezus jim je odgovoril: »Povedal sem vam, pa ne verujete. O meni pričajo dela, ki jih izvršujem v imenu svojega Očeta. Toda vi ne verujete, ker niste izmed mojih ovac. Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Jaz jim dam večno življenje: in ne bodo se pogubile nikoli in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji ko vse; in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.«

Merilo za spoznavanje, da je Jezusovo dejanje od Boga, je dejstvo, da nam odpre oči in nam da življenje in svobodo. Jezusova beseda omogoča, da njegova dela beremo kot »znamenje« tistega Boga, ki daje luč, življenje in svobodo. Ta so, ki ga izpričujejo kot Mesija. Verovati ali ne verovati ni teoretično vprašanje, temveč praktično: je dejanje naše svobode, s katerim se odločimo, kateri temelj bomo izbrali za svoje življenje. V vsakem primeru živimo iz vere in verujemo v to, čemur zaupamo svoje življenje, naj gre za stvari, ideje ali osebe. Če ne zaupamo tistemu, ki daje življenje, zaupamo svojim malikom, ki nam ga jemljejo. (foto: Jože Novak)

46 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Commentaires


bottom of page