top of page

16.3.2021 – Ozdravljen hromosti

Jezus mu reče: »Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi!« In takoj je mož ozdravel, vzel posteljo in hodil« (Jn 5,1-3.5-16)


Premislim: Vsakega izmed nas nekaj hromi, da smo zaprti za ljubeč odnos, vzajemno podarjanje in odprtost. Egoizem, egotizem, psihopatstvo so oblike iste hromosti v duhu: strah zase in nenehno vrtenje okrog svojega malega jaza, ki se dela boga, vse sodi in kliče na odgovornost. Vsi so potrošni material za ego. To je predokus pekla.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za tvojo nesebičnost in srčnost: v tvojem središču je Očetova ljubezen iz katere izviraš in s katero sodeluješ. Pritegni me v svojo globoko vero, vir konkretne ljubezni in neuničljivega miru sredi vsakdanjosti.


66 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page