top of page

2.3.2021 - Kristusovo trpljenje

»Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli« (Rim 6,8).


Premislim: Postna pot z Jezusom nas vabi v prepoznavanje Božje Očetovske brezpogojne ljubezni. Njegova ljubezen sprejema človeka, ki Bogu nasprotuje, ga sovraži, zanika, izda in zapusti. Jezus pokaže usodo Božje ljubezni v nas in med nami. Tudi številni učenci ga zapustijo. Da bi nam pokazal zvestobo do konca sprejme končno agonijo in smrt. Ko smo v veliki stiski, obteženi ali pa se nam približuje smrt se bolj iskreno zazremo v Križanega. Iz ljubezni, ki jo izžareva, dobimo vso potrebno moč.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, ker si zrl v Jezusa in on vate. Hvala ti, ker si z njim delil svoje življenje in sprejemal njegovo. Hvala ti, ker si ljubil tudi v trpljenju in smrti. Nauči tega tudi mene.


33 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page