top of page

22.1.2021 – Eno v veri

»Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami.« (Ef 1,18)


Premislim: Med nami na tem svetu in vsemi svetimi v nebesih je močna molitvena povezanost v Božjem Duhu, Božjem življenju, ki nas vse povezuje in od znotraj zedinja. Jezus se je ob Jožefovi vsakdanji skupni molitvi učil tudi te globoke povezanosti z Bogom, ki vsakega izmed nas podarja in se nas veseli, vsak hip našega življenja in za vedno.