top of page

25.6.2021 - Ozdravljen

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 8,1-4)

Ko je prišel Jezus z gore, so ga spremljale velike množice. In glej, pristopil je gobavec, padel predenj in rekel: »Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« In takoj je bil očiščen od gob. Jezus mu je pa naročil: »Glej, da nikomur ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.«


Vse sveto pismo govori o skrivnosti Kristusa, o njegovem trpljenju in vstajenju. Stara zaveza v novi dobi in razkrije svoj polni smisel in pomen. Abraham in Sara sta bila že stara in sta verovala Bogu. Deležna sta bila sadov Kristusovega vstajenja. Njun sin Izak je bil prerokba in obljuba vstajenja. Zato tudi evangelij oznanja vstajenje. Jezus se dotakne gobavca in ga ozdravi. Gobavec je simbol Kristusovega trpljenja. On je za nas postal gobav. S svojo smrtjo in vstajenjem nas je ozdravil in postal za nas vir življenja. Pri vsaki maši nas zdravi gobavosti in smrti. Tudi danes nas dviga in pošilja, da svoj dar delimo z brati in sestrami.

63 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page