top of page

26.2.2024 - Usmiljenje je dvosmerno

Jezus je rekel svojim učencem: "Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!« »Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno." (Lk 6,36-37)

Sveti Ignacij Lojolski za trideset dnevne duhovne vaje predlaga, naj se vajenec prvi teden duhovnih vaj posveti grehu, sodbi, smrti in peklu. Sprva se to lahko zdi zelo nezanimivo. A njegov pristop vsebuje globoko modrost. Po enem tednu premišljevanj in molitve vajenec pride do globokega spoznanja, kako zelo potrebuje Božje usmiljenje in odpuščanje. Jasneje vidi svojo potrebo in v njegovi duši se okrepi globoka ponižnost: vidi namreč svojo krivdo in se zateče k Bogu v njegovo usmiljenje.

Toda usmiljenje je vedno dvostransko. Bistvo usmiljenja je, da ga je mogoče sprejeti le, če ga tudi damo. V zgornjem evangeljskem odlomku nam Jezus zelo jasno spregovori o sodbah, obsodbah, usmiljenju in odpuščanju. Velja naslednje: če želimo biti deležni usmiljenja in odpuščanja, ga moramo najprej ponuditi. Če bomo sodili in obsojali, potem bomo tudi sami sojeni in obsojeni. Jezus je zelo jasen.

Če se premalo zavedam lastnega greha in svoje potrebe po odpuščanju, veliko lažje obsojam in sodim. Živimo v svetu, ki pogosto racionalizira greh in zmanjšuje njegovo resnost. Zato je praksa svetega Ignacija Lojolskega za nas danes tako pomembna. Izgubili smo občutek za resnost naše ujetosti v sebično posameznost in ločenost od Boga. Občutek krivde in sramu nam lahko zelo pomaga, da se znova vrnemo v oseben in zaupljiv odnos z Bogom, da zajamemo iz njegovega usmiljenja in odpuščanja in ga delimo z brati in sestrami.

Če pred Bogom rastemo v globljem zavedanju greha, bomo bolj bratje in sestre, ki manj sodijo in obsojajo bližnje. Če vidim svoj greh, sem bolj usmiljen do sogrešnikov. Če pa hočem ves čas sebe opravičevati, bom pa zlahka sodil in obsojal tudi vse okrog sebe.

Danes razmisliva o svojem grehu. Vzemiva si čas, da bi razumela, kako grd je greh, in si prizadevajva, da bi ga zdravo prezirala in bi se nama gnusil. Naj se nama gnusi greh, ne grešniki. Prosiva, da bi Božje usmiljenje delila z bližnjimi in tako odkrivala moč Jezusove besede.

Naš najbolj usmiljeni vstali Gospod, zahvaljujem se ti za tvoje neskončno usmiljenje. Pomagaj mi, da bom jasno videl svoj greh, in spregledal, da potrebujem tvoje usmiljenje in da ga naj delim z drugimi. Naj bom tvoj sodelavec v usmiljenju. Sveti Duh nauči me usmiljenja in odpuščanja. Jezus, zaupam vate.Jesús dijo a sus discípulos: "Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso". "No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados". (Lucas 6, 36-37)

San Ignacio de Loyola, para los ejercicios espirituales de treinta días, sugiere que el aprendiz dedique la primera semana de los ejercicios espirituales al pecado, el juicio, la muerte y el infierno. A primera vista puede parecer poco interesante. Pero su planteamiento encierra una profunda sabiduría. Tras una semana de reflexión y oración, el aprendiz se da cuenta de lo mucho que necesita la misericordia y el perdón de Dios. Ve más claramente su necesidad y una profunda humildad se fortalece en su alma: ve su culpa y se dirige a Dios para pedir su misericordia.

Pero la misericordia siempre tiene dos caras. La esencia de la misericordia es que sólo se puede recibir si también se da. En el pasaje evangélico anterior, Jesús nos habla muy claramente de juicios, condenas, misericordia y perdón. Si queremos recibir misericordia y perdón, primero debemos ofrecerlos. Si juzgamos y condenamos, entonces nosotros mismos seremos juzgados y condenados. Jesús es muy claro.

Si no soy suficientemente consciente de mi propio pecado y de mi necesidad de perdón, es mucho más fácil condenar y juzgar. Vivimos en un mundo que a menudo racionaliza el pecado y minimiza su gravedad. Por eso la práctica de San Ignacio de Loyola es tan importante para nosotros hoy. Hemos perdido el sentido de la seriedad de nuestro aprisionamiento en la individualidad egoísta y la separación de Dios. Los sentimientos de culpa y vergüenza pueden ayudarnos mucho a volver a una relación personal y confiada con Dios, a captar de su misericordia y perdón y compartirlo con nuestros hermanos y hermanas.

Si crecemos en una conciencia más profunda del pecado ante Dios, seremos más semejantes a nuestros hermanos y hermanas, juzgando y condenando menos a nuestro prójimo. Si veo mi propio pecado, soy más misericordioso con mis hermanos creyentes. Pero si quiero justificarme todo el tiempo, también juzgaré y condenaré más fácilmente a todos los que me rodean.

Reflexionemos hoy sobre nuestro pecado. Dediquemos tiempo a comprender lo feo que es el pecado, y hagamos un sano esfuerzo por despreciarlo y asquearnos de él. Que aborrezcamos el pecado, no a los pecadores. Oremos para compartir la misericordia de Dios con nuestro prójimo y descubrir así el poder de la Palabra de Jesús.

Señor resucitado misericordiosísimo, te damos gracias por tu infinita misericordia. Ayúdame a ver claramente mi pecado y a ver que necesito tu misericordia y a compartirla con los demás. Que pueda ser colaborador de tu misericordia. Espíritu Santo, enséñame la misericordia y el perdón. Jesús, confío en ti.

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page