top of page

11. 10.2023 – Moliti

"Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence« (Lk 11,1).

Sveti Avguštin je zapisal, da se takrat, ko se naučim moliti, naučim tudi živeti. Kako se naj torej ti in jaz naučiva moliti? Tako da prosiva Jezusa, naj naju nauči. On je Sin in komaj čaka, da me napolni s svojim Svetim Duhom. On mi podarja, da si ga želim poslušati, mu zaupati in čutiti njegovega Duha ljubezni, ki vse podarja in vse oživlja. Molitev je izvir življenja. Kakor molim, tako živim."Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples" (Luke 11:1).

Saint Augustine wrote that when I learn to pray, I also learn to live. So how can you and I learn to pray? By asking Jesus to teach us. He is the Son and He cannot wait to fill me with His Holy Spirit. He gives me the desire to listen to Him, to trust Him and to feel His Spirit of love, who gives everything and brings everything to life. Prayer is the wellspring of life. As I pray, so I live.

"Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos" (Lc 11,1).

San Agustín escribió que cuando aprendo a orar, aprendo también a vivir. ¿Cómo podemos aprender a rezar? Pidiéndole a Jesús que nos enseñe. Él es el Hijo y no puede esperar a llenarme de su Espíritu Santo. Él me da el deseo de escucharle, de confiar en Él y de sentir su Espíritu de amor, que todo lo da y todo lo vivifica. La oración es fuente de vida. Como rezo, así vivo.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Commentaires


bottom of page