top of page

11.7.2021 – Moli in delaj

»Sin moj, če si vzameš mojo besedo k srcu in poslušaš mojo modrost, boš razumel pravičnost in pravično ravnanje, poštenost in sleherno pot, ki vodi k sreči« (Prg 2,1.9).

Premislim: Premišljevanje in prežvekovanje, ponavljanje Božje besede (moli) in sodelovanje z Božjo besedo (delaj) sredi življenja sta bistvena za duhovno življenje nas, ki smo osebe in se hranimo iz odnosa. Posedovane stvari nas popredmeti, gojenje odnosov nas poosebi. Prvo je praznina, drugo izpolnitev. Kaj bom izbral? Vsak dan se sam odločam: popredmetenje ali poosebljenje.

Zahvalim se: Sv. Jožef, božji soustvarjalec, hvala ti, ker si vsak dan znova izbiral sodelovanje z Bogom in poosebljanje. Delal si za ljudi in iz sodelovanja z Bogom, ne zase in za svoj pohlep. Nauči tega tudi mene.


27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page