top of page

20.5.2022 - Izbrani

»Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad.« (Jn 15,16a)

Bog nas izbere, ker nas ljubi. Izbere nas zato, da bi bili njegovi prijatelji, združeni z njim v eni ljubezni. V njegovi moči tudi mi lahko položimo svoje življenje v službo bratov in sester. To je edini sad, ki ga pričakuje od nas in ki tudi poveličuje Očetovo ljubezen do nas. Jezus je dal svoje življenje za nas in nas pritegnil k sebi. Njegovo ljubezen lahko delimo drug z drugim: naše bratovsko življenje omogoča vsem spoznati Očetovo ljubezen. Lepota ljubezni rešuje svet. V vsakem času, tudi v našem.


17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page