top of page

21. 10.2023 – Tisto uro

»Kajti Sveti Duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči.« (Lk 12,12)

Dokler ne doživiš, ne verjameš. Lahko je reči, ne skrbite, a strah nam pobere vso moč za delo in življenje. Če ne poznamo Gospodove ljubezni smo prepričani, da se moremo in moramo rešiti sami s svojimi prizadevanji in napori. Sredi preganjanja nas že ena sama »napačna« beseda lahko stane življenja. Jezus vabi naj zaupamo Svetemu Duhu, ki nam ga je podaril. On je naša moč za pričevanje in bo dal pravo besedo ob pravem času, da tudi preganjalci spoznajo Očetovo ljubezen. Če smo zvesti Gospodu, bomo zagotovo preganjani. Če mu nismo, pa se nas ne bo nihče dotaknil."Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que hay que decir". (Lucas 12:12) Hasta que no se experimenta, no se cree. Es fácil decir no te preocupes, pero el miedo nos quita todas las fuerzas para el trabajo y la vida. Si no conocemos el amor del Señor estamos convencidos de que podemos y debemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos y empeños. En medio de la persecución, una sola palabra "equivocada" puede costarnos la vida. Jesús nos invita a confiar en el Espíritu Santo que nos ha dado. Él es nuestro poder de testimonio y dará la palabra adecuada en el momento oportuno para que incluso los perseguidores conozcan el amor del Padre. Si somos fieles al Señor, seguramente seremos perseguidos. Si no lo somos, nadie nos tocará.


"For the Holy Spirit will teach you in that hour what must be said." (Luke 12:12)

Until you experience, you do not believe. It is easy to say don't worry, but fear takes away all our strength for work and life. If we do not know the love of the Lord we are convinced that we can and must save ourselves by our own efforts and strivings. In the midst of persecution, just one "wrong" word can cost us our lives. Jesus invites us to trust in the Holy Spirit whom He has given us. He is our power of witness and will give the right word at the right time so that even the persecutors may know the love of the Father. If we are faithful to the Lord, we will surely be persecuted. If we are not, no one will touch us.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page