top of page

29.11.2021 – Prvotni blagoslov

»Nato mi je pokazal reko žive vode, bleščečo kakor kristal, ki je izvirala od prestola Boga in Jagnjeta« (Raz 22,1)


Premislim: Gospod nam pri maši vsak dan kaže in daje okušati končni cilj in smisel našega življenja. Življenje ne more izgubiti, ker je Ljubezen že zmagala. Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost (prim. Rim 5,20). Zajemam iz Božjega daru zmage nad vsem zlom, tudi mojim in našim.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za trdno vero sredi krivičnosti in nečloveškosti v tvojem času. Hvala ti, ker me vodiš v pravo smer tudi sredi krivičnosti in nečloveškosti h kateri tudi sam prispevam v našem času.


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page