top of page

30.1.2022 – 4. nedelja – Cilj oznanjevanja

»On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje« (Lk 4,30)


Potem ko razloži smisel in cilj svojega poslanstva, Jezus ne postane žrtev naše hudobije in sovražnosti. Vstali nadaljuje svojo pot med nami in ozdravlja vse, ki smo pod hudičevo oblastjo. On za to, da bi pokazal, da je Božji Sin, ne uporablja posvetne slave, bogastva in nasilne oblasti. Njegovo sredstvo je oznanjevanje Očetove ljubezni, bratstva in sestrstva, ki ga živi do križa in zato vstane in je med nami. Pusti nam svobodo, da se odločimo. On je izpolnitev Božjih obljub in njegov blagoslov. Njegova beseda se udejanja danes in tukaj, potem ko je oznanjena. Če mu zaupam, se danes in tukaj zame zgodi to, kar pravi in kar je storil v Kafarnaumu pred tisočletji. Zato Jezus razlaga in udejanja Božjo besedo zame in zate, danes in tukaj. Če poslušam njega, sem danes z Bogom. On mi daje moč, da živim njegovo oznanilo. Daje mi svobodo, da lahko zajemam iz moči Njegove besede, ki postaja dejanje in se tudi v meni uresničuje. Božje Očetovstvo lahko živim le v vzajemnem bratstvu - Cerkvi. Bratstvo je resnični vhod v obljubljeno deželo. Smisel in cilj Jezusovega poslanstva je, da smo Očetovi sinovi in hčere tako, da smo med seboj bratje in sestre. Sredstvo za to, je poslušanje njegove besede, ki omogoča da delujemo v moči Božjega duha ljubezni, danes in tukaj, za vsakega, ki posluša.

72 views0 comments
bottom of page