top of page

30.11.2020 - Hodimo za njim, ki hodi pred nami

Ko je Jezus hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona, z imenom Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v morje; bila sta namreč ribiča. Reče jima: »Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta popustila mreže in šla za njim. Ko je od tam šel dalje, je videl druga dva brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ko sta z očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže, in ju je poklical. Ta dva sta takoj zapustila čoln in očeta ter šla za njim. (Mt 4,18-22)

Kristjan sem, če sledim Jezusovi ponudbi ali klicu. V tem je spreobrnjenje. Če mu sledim vstopim v prostorje, kjer je Bog prijatelj in ljubimec in drugi bratje in sestre. To je božje kraljestvo, ki se v Jezusu uresniči. Njemu sledimo zato, da bi postali sinovi in bratje, ki živimo iz Očetove ljubezni. Bistvo naše vere je osebni odnos s Kristusom, ne nauk ali neka praksa. Gre za ljubezen do njega, ki me ljubi tako, da mi je pokazal kdo je Bog (Oče), kdo sem jaz (sin/hči) in kdo so drugi (bratje/sestre). Naša vera je ljubezen, ki jo živim z vsemi čuti in celotnim bitjem. Jezusu je zdravo slediti zato, ker je Bog in pot v Božjo družino tistih, ki živijo iz Očetove ljubezni. Jezus nas pokliče: najprej iz niča s stvarjenjem po svoji podobi in potem še po imenu v moji enkratni istovetnosti. Nahajamo se sredi kaosa pandemije. Morda se bolj zavedamo svojega strahu zase, negotovosti, tesnob in dvoma ali je Bog res dober. Ko doživljamo zunanjo negotovost, ogroženost in krhkost, se tudi notranji boj zaostri. Jezus v današnjih okoliščinah izgovarja moje osebno ime in me kliče naj pridem k njegovi luči, da bom tudi sam luč: sin/hči. Vabi me naj grem za njim, da bom z njim in takšen kot on. Lahko mu pomagam loviti ljudi in jih iz smrti vračati v življenje, iz sebične posameznosti v ljubečo občestvenost vzajemne in osebne podarjenosti in izročenosti. Bog sredi sedanje preizkušnje računa na nas. Nekateri mu sledite tudi v domovih za ostarele in tam za minimalno plačilo razdajate luč ljubezni, ki sveti v vas. Hvala vam, da se niste prepustili strahu zase, ampak Ljubezni, ki je v nas močnejša. Njegova dobrota, ki sije v vas je močnejša od strahov. Vaše srce ve, da je Bog dober in osebno skrbi za nas. Sveti Andrej, ki danes goduješ, prosi za nas. Še posebej pa vse, ki nosijo največji delež, da kot družba delujemo in da dobro prevladuje nad hudobijo, lepota nad grdoto.

146 views0 comments