top of page

Petek, 14.2.2020, Mr 7,31-37

Hvala ti, ker ozdravljaš preplašeno srce gluhonemosti za tvojo besedo. Preberem odlomek:

»Efeta!« to je: »Odpri se!« In kar odprla so se mu ušesa in razvezala se je vez njegovega jezika in je govoril prav. Naročil jim je, naj tega ne pravijo nikomur; pa bolj ko jim je naročal, bolj so razglašali. In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«

Odpri se!, prvi Jezus gluhonememu srcu vsakega človeka, ki ne slišimo v vsem kar je njegove Besede in je ne znamo podarjati drug drugemu. Jezus s svojo podaritvijo samega sebe nam in Očetu odpre srce slehernega, da zopet sliši, da smo ljubljeni sinovi in hčere. Kaj želim danes povedati vsem s katerimi bom delil svoj dan in svoje trenutke? Katere nemosti in gluhosti bi se rad znebil in zato vanjo vabim Jezusa Kristusa?36 views0 comments

Recent Posts

See All