top of page

Torek, 3 VT, 28.4.2020, Jn 6,30-35

"Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.« Rekli so mu: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!« Jezus jim je rekel: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen, in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen.«Naša lakota in žeja izražata tisto potrebo po življenju, srečnem in polnem, ki si ga želimo. Jezus, ki podari sebe, vzbuja vedno večjo željo, ne da bi se ga kdaj prenajedli. On je potešitev vseh naših hrepenenj. Potešena je celo Adamova izvorna želja: postati kakor Bog (1 Mz 3,5). On ni le »kruh iz nebes«, temveč »Božji kruh«: je Bog, ki pride iz nebes in postane kruh, da bi svoje življenje posredoval vsemu svetu. Gospod, ki se mi razodene, čaka na mojo željo po njem, ki se mi podari. Ali želim priti k Jezusu? Želim jesti in piti njega, da bi živel iz njega?


40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page