top of page

12.9.2022 - Dozorevanje

»Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho.« (Lk 7,6b)

Pogan doživlja, da ni vreden, da bi Jezusa sprejel v svoj dom. Do njega čuti globoko spoštovanje. Kakor vsak izmed nas ima tudi pogan iz evangelija razdeljeno in raztrgano srce. Brez te notranje napetosti, strahu in nemira v življenju ne moremo dozoreti v resnično in pristno življenje. Gospod pa nas s svojo Besedo čaka prav v našem največjem strahu, kjer so naši maliki najmočnejši. Tam se lahko zares sreča z nami in nas v ljubezni osvobodi vseh malikov, ki nas delajo mrtve za odnose. On nas reši s svojo obljubo.