top of page

13.8.2022 - Motnje

»Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo.« (Mt 19,14)

Jezusa moti vedenje učencev, ne otrok. Zato jih da učencem za zgled. Postati in ravnati moramo kakor otroci. Božje kraljestvo pripada otrokom, sinovom in hčeram, ki so bratje in sestre. Sin in hči vse prejemata. Očetovo kraljestvo smo sinovi in hčere, mali. On nas prizna, sprejema in ljubi. Lahko živimo iz popolnega zaupanja v njegovo ljubezen. Mi smo absolutna potreba po zaupanju in želja po Bogu.


50 views0 comments