14.12.2021 – Cilj ni sredstvo

»Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli« (Mt 21, 32)


Če se imam za boljšega od drugih, bolj pravičnega, bolj pobožnega, potem sem slep in v sebi ne moremo prepoznati zla, ki ga očitam drugim. Nimam možnosti spreobrnjenja. Janez Krstnik pa zahteva spreobrnjenje: da ne razmišljam več iz sebe, ampak skupaj Kristusom in skozi Božje oči. To zmorem le tedaj, ko v sebi prepoznam greh, ki ga očitam drugim in se nadnje povišujem. Podoba takšne prave notranje drže in pripravljenosti za spreobrnjenje so cestninarji in vlačuge. Oni so Jezusovi bratje in sestre, ker se spreobrnejo in hočejo spolnjevati Očetovo voljo. Jezus je in pije z njimi, deli jim svoje življenje sina, ki živi iz Očetove ljubezni. To je resnična Božja volja za slehernega izmed nas in cilj našega življenja. Na križu, zadnjem proizvodu našega slepega pravičniškega nasilja, nam bo dal dokončno znamenje in možnost za spreobrnjenje. Križ je njegov dokončni da tebi in meni. Vera je v tem, da se od lastne pravičnosti spreobrnem k Njegovi pravičnosti in usmiljenju, do mene in vas. Le z držo cestninarja in vlačuge ga lahko zares sprejmeva. Tedaj vse postaja sredstvo za dosego cilja za katerega sva ustvarjena.

15 views0 comments

Recent Posts

See All