top of page

16.11.2021 – Vid ali uvid?

»Jezus mu je rekel: »Spreglej! Tvoja vera te je rešila« (Lk 18,42)


Premislim: Slepec je prepoznal Jezusovo moč še preden mu je bil vrnjen vid. Tisti, ki so Jezusa gledali s telesnimi očmi, ga niso prepoznali. Vera ni videti s telesnimi očmi, ampak vedeti, da oko ne more videti. Slepemu je bil najprej podarjen uvid v skrito resničnost, šele potem je spregledal tudi telesno.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za tvoje vodstvo in pomoč v moji slepoti. Nauči tudi mene sprejeti dar uvida, da bom videl z očmi srca.


23 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page