top of page

23.11.2021 – Ne skrbite

»Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati« (Lk 21,15)


Premislim: Celovito živim, če gojim vse tri razsežnosti odnosov: z Bogom, s seboj in z bližnjimi (vključuje tudi naravo in delo). To je zahtevno in vedno poteka preko težav in ovir. Krst nas obdari z darovi Svetega Duha, ki nam omogočajo to pot nadaljevati in dozorevati v človeškost na Božji – Kristusov način.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, ker si sprejel in živel dar celovitosti v moči Svetega Duha in si se mu pustil voditi. Nauči tega tudi mene in vse slovenske možakarje in ženske.


28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page