top of page

Sreda, 18.11.2020 - OBLAST PODARJANJA

»In rekel mu je: ›Priden, dobri služabnik, ker si bil v malem zvest, imej oblast nad desetimi mesti‹.« (Lk 19,17)


Bog nas prvi pohvali (1 Mz 1,31) in nam prvi streže (22,27), saj nas od nekdaj spoštuje, nam izkazuje dobroto in nas ljubi (Iz 43,4; Jer 31,3). Kliče nas, da delamo tako kot on, da bi postali podobni njemu. Če zares ljubimo, hvalimo in strežemo, govorimo dobro in delamo dobro. Tako uživamo veselje in naklonjenost ljubljenega. Zvestoba v malem je zvestoba Bogu v sedanjem trenutku, ki je neznaten. Zgled delovanja, ki ga narekuje zvestoba Bogu, pa sta preudarni oskrbnik(Lk 16,1–8) in Zahej (Lk 19, 1–10). Oba delata nasprotno od nespametnega posestnika (Lk 12,13–21) in požrešnega bogataša (Lk 16,19–31). Nagrada za zvestobo je dar dan tistemu, ki je izpolnil določene pogoje. Odgovor na Božji dar je pri vsakomur različen. Za odgovor smo odgovorni mi. On daruje vsakomur »neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo« (Ef 3,20): daruje nam samega sebe! Njegov dar je sorazmeren le z našo željo po tem, da ga sprejmemo. Zato nadvse štejejo želje, predvsem želja oziroma hrepenenje po njem, ki jo/ga lahko zapolni le on. To je glavni pogoj. Nam je dovolj, da delujemo tako, kot da bi bilo vse odvisno od nas samih, vedoč, da je vse odvisno od njega. Vse je njegov dar, tudi naše delovanje in mi sami! On se ne postavlja čez nas niti ni naš nasprotnik oziroma tekmec, saj daje, da obstaja vse, kar je, vključno z našo svobodo.

84 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page