top of page

09.9.2021 – Ravnovesje duha in telesa

»Nobenega bogastva ne moreš primerjati s telesnim zdravjem in ni zadovoljstva čez veselje srca« (Sir 30,16)


Premislim: Zdrava duhovna in psihična drža je zelo povezana z delovanjem našega imunskega sistema. Če skrbim za dnevno ravnovesje spanja, hrane, gibanja, dela, molitve in skrbi za bližnje, se bom z življenjskimi izzivi soočal bolj uravnovešeno in hvaležno, učinkovito in ustvarjalno. Bog me vabi v sodelovanje pri svoji ljubezni do mene in vseh, ki so zaupani moji skrbi, da z njimi razdelim veselje, da smo Bogu dragoceni, sogovorniki in sodelavci.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za konkretno ljubezen do sebe, Jezusa in Marije, za tvojo vero, ki je dajala moč in energijo tebi in vsem, ki so bili okrog tebe.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page