top of page

09.9.2021 – Ravnovesje duha in telesa

»Nobenega bogastva ne moreš primerjati s telesnim zdravjem in ni zadovoljstva čez veselje srca« (Sir 30,16)


Premislim: Zdrava duhovna in psihična drža je zelo povezana z delovanjem našega imunskega sistema. Če skrbim za dnevno ravnovesje spanja, hrane, gibanja, dela, molitve in skrbi za bližnje, se bom z življenjskimi izzivi soočal bolj uravnovešeno in hvaležno, učinkovito in ustvarjalno. Bog me vabi v sodelovanje pri svoji ljubezni do mene in vseh, ki so zaupani moji skrbi, da z njimi razdelim veselje, da smo Bogu dragoceni, sogovorniki in sodelavci.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za konkretno ljubezen do sebe, Jezusa in Marije, za tvojo vero, ki je dajala moč in energijo tebi in vsem, ki so bili okrog tebe.


20 views0 comments