top of page

11.6.2021 - Srce Jezusovo

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 19,31-37)

Ker je bil tisti dan dan pripravljanja na praznik in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu – kajti tisto soboto je bil velik praznik – so Judje prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj je pritekla kri in voda. Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo Pismo: ›Nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila.‹ In spet drugo Pismo pravi: ›Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli.‹Jezus je rekel, naj vsak, ki je žejen pride k njemu in naj pije. Iz njegovega srca tečejo reke žive vode (prim. Jn 7,37-38). Njegove besede se uresničijo po njegovi smrti na križu. Iz njegove prebodene strani pritečeta kri in voda. Kaj je ta voda, ki teče iz Njegove strani?

Cerkveni očetje so odkrili veliko simbolnih pomenov. V Janezovem evangeliju voda predstavlja Duha (Jn 7,39). Jezusova žrtev nam podarja Božjega Duha, Duha resnice, Duha ljubezni. Janez z vodo izraža duhovno plodnost Kristusove krvi. On nam podari svojega sinovskega Duha.

Duh in srce sta v svetem pismu intimno povezana. Srce pomeni notranjost človeka. Duh je v notranjosti človeka. On vstopa v srce in izhaja iz srca. Zato sv. Pavel pravi, da je bil Sveti Duh izlit v naša srca in nam tako daje Očetovo ljubezen. Sveti Duh izhaja iz Jezusovega srca. To pomeni voda, ki priteče iz njegovega prebodenega srca skupaj s krvjo. Zelo bibličen simbol.

Cerkveni očetje vidijo v vodi in krvi tudi simbole zakramentov Cerkve. Krst in evharistija sta združena na enak način kakor voda in kri. Krščeni ali rojeni smo z vodo. Krst pa je učinkovit le zahvaljujoč Jezusovi krvi. Zato knjiga Razodetja pravi, da smo oprali svoja oblačila v Jagnjetovi krvi. Pri krstu sta kri in voda. Voda je vidna, vrednost pa ji daje kri. Pri evharistiji pa je ravno obratno. Pijemo njegovo kri, ki nam podarja življenje v Duhu. Kristus nam je tega Duha obljubil in podaril s svojo žrtvijo na križu. Mi smo žejni, ali ne? Vsi si želimo polno uresničitev, srečo in ljubezen. Žejni smo, a vemo, da našo žejo lahko poteši le Kristusova kri (prim. Jn 4,14). Jezus, hvala ti, ker s svojim Duhom vedno potešiš našo žejo.

53 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page