top of page

12.6.2022 - Nedelja Svete Trojice – Beseda resnice

»Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,15)

Kaj je Očetovo in Jezusovo, Sinovo? Sveti Duh, vzajemna ljubezen med njima, v kateri smo vsi ustvarjeni in v kateri vse obstaja. Kakor Oče, tudi Sin, hoče vsem pokazati, kdo smo zanj in kdo je On za nas. Isto voljo in hotenje imata: vse povabiti, da smo Božja družina, družinski člani, dediči večnega življenja, sinov in hčere, bratje in sestre. Duh, ki je osebna Božja ljubezen, nam vedno znova kaže in nas včljenjuje v Sina, da bi tudi mi postali sinovi in hčere, tako da smo bratje in sestre. V moči križanega in vstalega Sina njegov Duh deluje, da tudi mi postajamo živ spomin na Očeta. Naše telo postaja razlaga nevidnega Boga za brate in sestre. Po nas in našem življenju se nadaljuje Kristusovo poslanstvo v moči Duha Vstalega. Vsi smo deležni njegovega življenja in veselja. S krstom smo bili vanj uvedeni, pri evharistiji pa vedno znova zajemamo iz Njega, ki nam vse podarja in izroča tudi sebe. On v nas, mi v njem, vsi eno.


66 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page