top of page

12.6.2022 - Nedelja Svete Trojice – Beseda resnice

»Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,15)

Kaj je Očetovo in Jezusovo, Sinovo? Sveti Duh, vzajemna ljubezen med njima, v kateri smo vsi ustvarjeni in v kateri vse obstaja. Kakor Oče, tudi Sin, hoče vsem pokazati, kdo smo zanj in kdo je On za nas. Isto voljo in hotenje imata: vse povabiti, da smo Božja družina, družinski člani, dediči večnega življenja, sinov in hčere, bratje in sestre. Duh, ki je osebna Božja ljubezen, nam vedno znova kaže in nas včljenjuje v Sina, da bi tudi mi postali sinovi in hčere, tako da smo bratje in sestre. V moči križanega in vstalega Sina njegov Duh deluje, da tudi mi postajamo živ spomin na Očeta. Naše telo postaja razlaga nevidnega Boga za brate in sestre. Po nas in našem življenju se nadaljuje Kristusovo poslanstvo v moči Duha Vstalega. Vsi smo deležni njegovega življenja in veselja. S krstom smo bili vanj uvedeni, pri evharistiji pa vedno znova zajemamo iz Njega, ki nam vse podarja in izroča tudi sebe. On v nas, mi v njem, vsi eno.


67 views2 comments

Recent Posts

See All

2 Yorum


Zoran Štros
Zoran Štros
13 Haz 2022

1. KORINĆANIMA 15,24

potom - svršetak, KAD PREDA KRALJEVSTVO BOGU I OCU,

pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


SIN od Boga Jedinoga Oca YHVH - G Yehoshua, mora predati kraljevstvo svome Bogu Jedinom Ocu YHVH.

SIN G Yehoshua nije Bog – jer predaje dobiveno Bogu Jedinom Ocu Jahvi.

SIN od Boga Jedinoga Oca YHVH - nije Otac – jer predaje sve Ocu Bogu Jedinom Jahvi.

---------------


1. KORINĆANIMA 15,25

Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


SIN od Boga Jedinoga Oca YHVH - G Yehoshua, mora podložiti svoje neprijatelje pod noge svoje. SIN G Yehoshua je Sluga svome i našemu Bogu i Ocu YHVH, i vrši Volju od…


Beğen

Zoran Štros
Zoran Štros
13 Haz 2022

.

IVAN 16,15

SVE ŠTO IMA OTAC, MOJE JE.

Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama.

,,,,,,,,,,,,,,,,,, Da li je baš SVE što ima Bog Otac YHVH - prešlo u vlasništvo OD Sina G Yehoshue? NIJE!!! Sigurno SIN;

NIJE dobio da bude Bog, NIJE dobio da sjedne na Prijestolje od Boga Oca YHVH, NIJE dobio da mu se klanja kao Bogu, NIJE dobio da mu se moli kao Bogu, NIJE dobio da bude SveZnajući, NIJE dobio da bude Stvoritelj, .... Evo primjera svjetovnoga – sličnoga gornjem:

................ POSTANAK 39,4

zavolje on Josipa, uze ga za dvoranina i

POSTAVI GA ZA UPRAVITELJA SVOGA DOMA I

POVJERI MU SAV SVOJ IMETAK.

.............................

POSTANAK 39,9


Beğen
bottom of page