top of page

12.9.2023 – Ozdravlja vse

»Vsa množica se ga je poskušala dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala vse« (Lk 6,19)

Postavo, zakone in pravila sebično doživljamo kot neko zunanjo prisilo, kar nas obsoja in na koncu tudi ubija (2 Kor 3,9). To je poslanstvo pravil in prisile. Smrtna kazen se smatra za demokratični dosežek, pa je zgolj primitivno skrpucalo brezbožnosti. Jezus pa uresniči poslanstvo Duha, ki oživlja (2 Kor 3,6-8). Če se ga dotaknemo, smo rešeni. Tudi ti in jaz se lahko dotakneva Jezusa, ko po Njegovi Besedi stopiva v stik z močjo nebeškega Očeta, ki nas rešuje. Jezusova beseda je Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje (Rim 1,16). Njegova beseda v mojem srcu odseka laž, ki me drži ujetnika lastnih strahov zase in sovraštva do Boga, ker ni tako in takšen, kot bi po mojih predstavah moral biti in delovati."Toda la multitud trataba de tocarle, porque salía de él poder y sanaba a todos" (Lc 6,19).

Vivimos egoístamente la ley, las leyes y las normas como una compulsión externa que nos condena y, en última instancia, nos mata (2 Cor 3,9). Ésta es la misión de las normas y la compulsión. La pena de muerte se considera un logro democrático, pero no es más que un escrúpulo primitivo de impiedad. Pero Jesús cumple la misión del Espíritu que vivifica (2 Cor 3,6-8). Si le tocamos, nos salvamos. Tú y yo también podemos tocar a Jesús cuando nos ponemos en contacto con el poder de nuestro Padre celestial para salvarnos a través de su Palabra. La Palabra de Jesús es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree (Rom 1:16). Su Palabra corta la mentira en mi corazón que me mantiene cautivo de mis propios temores por mí mismo y odio a Dios porque Él no es como y como yo imagino que debería ser y actuar.

62 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page