top of page

13.11.2021 – Ljubezen je v konkretnih dejanjih

»Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki smo« (Lk 17.10)


Premislim: Če za svoje delo prejemam pravično plačilo, mi to lahko pomaga, da pripomorem tudi k skupnemu dobremu vseh. V Božjih očeh ni nobeno prizadevanje premajhno ali preveliko, ampak je vedno pomembno sodelovanje pri Bož