top of page

13.9.2021 - Ni samo za nas

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,1-10)

Ko je Jezus končal vse svoje besede pred poslušajočim ljudstvom, je šel v Kafarnaum. Pri nekem stotniku pa je bil na smrt bolan služabnik, ki mu je bil zelo drag. Ko je (stotnik) slišal o Jezusu, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in njegovega služabnika ozdravil.

Ti so prišli k Jezusu in ga lepo prosili, govoreč: »Vreden je, da mu to storiš; ljubi namreč naš narod in shodnico nam je on sezidal.« Jezus je šel z njimi.

Ko pa že ni bil več daleč od hiše, je stotnik k njemu poslal prijatelje in mu sporočil: »Gospod, ne trudi se; zakaj nisem vreden, da greš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi šel k tebi, ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen.


Jezusovo poslanstvo v zgodovini je bilo omejeno na oznanjevanje evangelija izvoljenemu ljudstvu. Njegovo gledišče pa ni bilo omejeno samo na Izrael, saj je vedel, da je Bog Abrahamu obljubil blagoslov za vsa ljudstva in vse ljudi. Vesoljno razsežnost je omogočil in uresničil Kristus s svojo velikonočno skrivnostjo.

Današnji odlomek ozdravljenja služabnika nekega rimskega stotnika nakazuje vesoljnost evangelija. Tujec in pogan Jezusa ne povabi v svojo hišo, ampak računa samo na njegovo besedo, ki bo ozdravila služabnika. Stotnik ima veliko vero, kar kaže, da Bog daje milost vere vsakemu človeku.

Jezus vzklikne, da v Izraelu ni našel tolikšne vere, kot jo je imel rimski stotnik. Stotnikove besede ponavljamo pred vsakim obhajilom: »Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen.«

Vesoljno razsežnost ljubezni izraža tudi Sv. Pavel, ki pravi naj molimo za vse ljudi. Kristjani se ne smemo zapreti sami vase, ampak odpreti srce vsem, da tudi oni zajamejo iz vesele novice. Pavel nas vabi še posebej k molitvi za voditelje, ki so podvrženi hujšim skušnjavam. Oblast pokvari, absolutna oblast pa absolutno pokvari. Vsak, ki je na oblasti tvega, da bo zlorabil moč za svoje osebne koristi, tako povzročal krivico in se sam razčlovečil.

Pridružimo se Kristusovi molitvi in svetemu Duhu, da vse in tudi oblastnike priveže na resnico Božje ljubezni, ki nas je že rešila smrti in strahu zase.

41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page