top of page

18.3.2022 – Sadovi spreobrnjenja

»Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in se dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« (Mt 21, 43)

Novo Božje ljudstvo so vsi, ki se priznavajo/mo za grešnike in v križanem Jezusu sprejemajo/mo večni da Očeta vsem njegovim sinovom in hčeram. Le ti poznajo Očetovo ljubezen in lahko obrodijo sad spreobrnjenja, ki je bratska drža do vseh. Zato pravi, da gredo vlačuge in cestninarji (javni grešniki) pred nami v Božje kraljestvo, ker so obrodili sadove spreobrnjenja. Niso ostali pri sebi in v svoji zaverovanosti v svoj prav, v svoje zasluge in v svoje strahove. Odprli so se Jezusovi izročitvi vsakomur izmed nas. Zato so oživeli.


900 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page