top of page

19.7.2021 - Pogum in zaupanje

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 14,5-18)

Tedaj so egiptovskemu kralju sporočili, da je izraelsko ljudstvo pobegnilo. Tedaj se je spremenilo srce faraona in njegovih služabnikov proti ljudstvu in so rekli: »Kaj smo storili, da smo odpustili Izraela iz svoje službe?« Faraon je napregel svoj voz in vzel svoje ljudstvo s seboj. Vzel je šeststo izbranih voz in vse vozove Egipčanov in bojevnike na vsakem izmed njih. Gospod je zakrknil srce egiptovskega kralja faraona, da je šel za Izraelovimi sinovi; Izraelovi sinovi pa so odšli pod močno roko. Egipčani so se gnali za njimi z vsemi faraonovimi konji, vozovi, konjeniki in vojsko in so jih došli, ko so šotorili ob morju.