top of page

2.2.2024 – Tema je premagana

Božje obljube so v Jezusu že uresničene in izpolnjene. Simeon je podoba stare zaveze in vsakega človeka. Jezusova luč je na razpolago vsakemu človeku vseh časov. Vsak lahko osebno in svobodno sprejme Božji dar sinovstva in hčerinstva. Vsakdo lahko sprejme, da ga ima naš Bog Oče za svojega sina ali hči in iz tega zajema svojo moč za življenje odnosov in dela. Ta Božji zastonjski dar je na razpolago vsakemu človeku vseh časov in prihaja do nas po nemoči oznanila, po nemoči besede. Spoštuje našo svobodo in odločitev. Tudi letos se lahko odločimo ali bomo sprejeli luč sinovstva in s tem Očeta ali pa ne. Vsak dan imamo priložnost za to spreobrnjenje v svojo resnico: Tudi ti si moj ljubljeni sin/hči, nad teboj imam veselje. Gospod, hvala ti za tvoje vstalo telo, ki je Cerkev. Hvala ti za tvojo besedo, ki po tvoji cerkvi dosega in preobraža tudi nas in našo sedanjost.

 2.2.2024 - Las tinieblas han sido vencidas

Las promesas de Dios ya se han cumplido y realizado en Jesús. Simeón es una imagen del Antiguo Testamento y de todo hombre. La luz de Jesús está disponible para cada persona de todos los tiempos. Cada uno puede aceptar personal y libremente el don de la filiación de Dios. Cada uno puede aceptar que Dios, nuestro Padre, lo tiene como hijo suyo y de ahí saca su fuerza para una vida de relaciones y de trabajo. Este don gratuito de Dios está disponible para toda persona de todos los tiempos y nos llega a través de la impotencia del anuncio, de la impotencia de la Palabra. Respeta nuestra libertad y decisión. También este año podemos decidir si acogemos o no la luz de la filiación y, por tanto, al Padre. Cada día tenemos la oportunidad de esta conversión a nuestra propia verdad: Tú también eres mi hijo/hija amado/a, por ti me alegro. Señor, gracias por tu cuerpo resucitado, que es la Iglesia. Gracias por tu Palabra, que nos alcanza y transforma a nosotros y a nuestro presente a través de tu Iglesia.

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page