top of page

23.9.2022 – sv. Pij iz Pietrelcine - Prilike

»Rekel jim je: 'Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano v prilikah.'« (Lk 8, 10a)

Prilika ni izrečena zato, da bi resnico zapirala pred komer je noče slišati. S priliko želi Jezus vzbuditi v poslušalcih željo po spraševanju in resnici. Prilika je uganka, ki nas premakne in povabi v iskanje, da sprašujemo in poslušamo. Tako se začne naše spreobrnjenje vse dokler ne postanemo njegova družina. Prilika je kot prva luč v temi in misijonarsko oznanilo, ki nas vabi, da vstopimo v Božjo hišo – v Kristusa, ki je luč, resnica in življenje."He said to them, 'To you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others it has been given in parables'" (Luke 8:10a).

A parable is not spoken to shut the truth from those who do not want to hear it. With a parable, Jesus wants to arouse in the hearers a desire to question and to know the truth. A parable is a riddle that moves us and invites us to seek, to question and to listen. This is how our conversion begins until we become his family. The parable is like the first light in the darkness and a missionary proclamation that invites us to enter into the house of God - into Christ who is light, truth and life.

35 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page