top of page

24.7.2021 - Ostanite v moji ljubezni

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 24,3-8)

Tiste dni je Mojzes prišel in povedal ljudstvu vse Gospodove besede in odloke. In vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom; rekli so: »Vse besede, ki jih je govóril Gospod, bomo izpolnjevali.« Mojzes je zapisal vse Gospodove besede. Potem je zjutraj zgodaj vstal in postavil oltar pod goro in dvanajst spominskih kamnov za dvanajst Izraelovih rodov. Nato je poslal mladeniče izmed Izraelovih sinov, da so darovali žgalne daritve in žrtvovali junce kot mirovne daritve za Gospoda. Mojzes je vzel polovico krvi in jo vlil v kotliček, polovico krvi pa je poškropil po oltarju. Potem je vzel knjigo zaveze in jo prebral ljudstvu. Tedaj so rekli:

»Vse, kar je govóril Gospod, bomo izpolnjevali; pokorni bomo.« In Mojzes je vzel kri in z njo poškropil ljudstvo in rekel: »Glejte, to je kri zaveze, ki jo je Gospod po vseh teh besedah sklenil z vami.«


Slovesno sklepanje zaveze na gori Sinaj razkriva Božji namen, da ljudstvo sprejme v svoje občestvo, da bodo njegovi družinski člani. Za to je potrebna le učljivost in odprtost za Njegovo besedo in za tisto, kar je v njih položil, da bi živeli (zapoved). Izraelci seveda slovesno izrečejo, da so pripravljeni sodelovati in izpolnjevati zavezo. Šele tedaj Mojzes vzame v roke kri in z njo poškropi vse ljudstvo. Kri je simbol, ki predpostavlja smrt in dokončni dar življenja. A Mojzes je škropil ljudstvo z krvjo živali, na kateri ni mogoče utemeljiti resnične zaveze z Bogom. Potreben je bil celovit dar človeka Bogu. Tega pa noben človek ni bil sposoben (in sam od sebe še vedno ni). Obljuba ljudstva je bila torej na trhlih temeljih in je bila takoj izdana in prekinjena.

Zato Jezus v zadnji večerji povzame Mojzesa in podari svojo kri zaveze (Mt 26,28). Jezus sprejme smrt, da bi bilo občestvo med Bogom in ljudmi dokončno. On bo na križu s svojo krvjo dovršil novo zavezo med Bogom in ljudmi. Tudi v novi zavezi je nova zapoved (to kar Bog položi, da bi uresničili): ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Jezus ljubi v nas in nam tako omogoča ljubiti. Temelj nove zaveze je Jezusova ljubezen do Očeta in nas. Tega nikdar nihče ne more zlomiti. Nič nas ne more ločiti od ljubezni s katero nas ljubi Bog v Jezusu Kristusu. Naj bo ta resnica tudi vir tvojega in mojega veselja, ustvarjalne moči in trdnosti sredi današnjih viharjev in zmede.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page