top of page

24.7.2023 – Jonovo znamenje

»Glejte: več kakor Salomon je tukaj.« (Mt 12,42b)

V tem odlomku Jezus odgovarja na zahtevo pismoukov in farizejev, ki želijo videti znamenje od njega. Jezus odgovarja, da jim ne bo dano nobeno drugo znamenje razen znamenja preroka Jona. Prerok Jona je bil tri dni in tri noči ujet v trebuhu velike ribe, nato pa je bil rešen in ponovno rojen v svobodo. Jezus napove, da bo tudi On, Sin človekov, tri dni in tri noči "v osrčju zemlje". V mislih ima svoje trpljenje, smrt in vstajenje. Jezus primerja svoje prihajajoče trpljenje in vstajenje z Jonovo izkušnjo, da bi izrazil, da se bo znamenje Njegove moči in božje prisotnosti razodelo skozi Njegovo smrt in vstajenje. To znamenje bo ključno za izpolnitev božjega načrta odrešenja in rešuje vse ljudi, ki to znamenje sprejmejo. Ta odlomek nas spodbuja, da verujemo v Jezusa, vstalega iz smrti, kot v ključno znamenje za naše odrešenje.


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page