top of page

25.1.2022 – Obrni se k Njemu

»Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr 16,15)


Sveti Pavel nas vabi, da prepoznamo svoj Damask, svoj padec in s tem priložnost, da se znova obrnemo k resnici tega, kar smo za Boga. Božja Luč, ki hrepeni, da bi spregledali, je tako močna, da nas mora nekdo držati za roko. Vsakega izmed nas je Bog izbral, da spoznamo Očetovo voljo, da vidimo Kristusa, edinega, ki zaupa Očetu in je zato pravičen. Vidimo ga lahko šele, ko poslušamo njegovo Besedo in slišimo njegov glas. Jezus nas izbere, da ponesemo Njegovo ime drugim. Šele potem smo lahko priče tega, kar smo videli in slišali. Pri krstu smo potopljeni v Njegovo luč božjih sogovornikov in sodelavcev. Klicanje Njegovega imena nas osvobodi ujetosti v svojo posameznost. Prepoznamo, da smo v Njem drug za drugega in drug v drugem. V našem jedru je Božja ljubezen, ki vse oživlja in podarja. Vabi nas k sodelovanju, da skupaj dopolnimo stvarjenje in zaživimo odrešenje.

52 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page