top of page

25.11.2022 – Prehodnost

»Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.« (Lk 21,33)

Kristjani gradimo svoje življenje na Jezusovi besedi. On je prišel, prihaja sedaj in bo prišel na koncu. Ne gradimo na strahovih pred izgubo življenja. Ker smo ga sprejeli kot Očetov dar, ga ne moremo izgubiti, ampak ga lahko podarimo drugim. Ne gradimo na prehodnem in minljivem, ampak na dejstvu, da je On v nas in mi v Njem. Danes in tukaj in vedno. Njegovo bližino moramo iskati in se učiti iz nje zajemati. Vsak hip in vsak dan znova.


61 views1 comment

Recent Posts

See All

1 comentario


Zoran Štros
Zoran Štros
25 nov 2022

.

SIN od Boga Jedinoga Oca YHVH - Gospodin Yahoshua Pomazanik

JE = "NE-SAMOSTALAN" ======== Yahoshua ne Radi svoja Djela Yahoshua ne Vrši svoju Volju

Yahoshua ne Govori svoje Riječi

Yahoshua ne Naukuje svoj Nauk Yahoshua ne Sudi samostalno


NEGO


Yahoshua Radi Djela svoga Boga Oca YHVH Yahoshua Vrši Volju svoga Boga Oca YHVH

Yahoshua Govori Riječi svoga Boga Oca YHVH

Yahoshua Naukuje Nauk svoga Boga Oca YHVH Yahoshua Sudi onako kako mu Bog Otac YHVH naredi


ZATO jer SIN Gospodin Yahoshua nije BOG

nego SLUGA Pokorni svome Bogu Ocu YHVH. ========

SIN G Yehoshua -

ZBORI RIJEČI – GOVORI - samo ono što mu je Bog Otac YHVH naredio ...................


IVAN 7,17

Ako tko hoće vršiti…


Me gusta
bottom of page