top of page

25.8.2021 – Vredno Boga

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 2,9-13)

Spominjajte se, bratje, našega truda in napora: noč in dan smo delali, in medtem smo vam oznanili Božji evangelij, da bi komu izmed vas ne bili v breme. Vi ste priče in Bog, kako sveto in pravično in brez graje smo bili pred vami, ki ste verovali, prav kakor veste, ker smo vsakega izmed vas kakor oče svoje otroke opominjali, spodbujali in rotili, da živite, kakor se spodobi pred Bogom, ki vas kliče v svoje kraljestvo in svojo slavo.

Zato tudi mi neprenehoma hvalimo Boga, da Božjega nauka, ki ste ga od nas prevzeli, niste sprejeli kot človeško besedo, marveč, kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete.