top of page

27.10.2022 – Svetloba in tema

»Glej, izganjam demone in ozdravljam še danes in jutri, in tretji dan bom dosegel cilj.« (Lk 13,32b)

Jezus deluje pri belem dnevu in nas osvobaja notranjega in zunanjega zla, demonov in bolezni. Njegovo delo se nadaljuje po oznanjevanju, kajti Bog iz našega zla tke odrešenje. Jezusov cilj je vstajenje, ko je spet v Očetu, kateremu se je izročil na križu. Jezus odgovarja Herodu, lisjaku, ki deluje ponoči, ki ni moder, ampak zapleten v zlo strahu zase, umorov in spletk. Je domišljav in se ima za leva. Vsa njegova moč je utvara, ki uničuje njega in druge.