top of page

27.9.2021 – Pristno bratstvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,46-50)

Tedaj so Jezusovi učenci premišljevali, kdo bi bil največji med njimi. Jezus, ki je vedel za misel njih srca, pa je vzel otroka, ga postavil poleg sebe ter jim rekel: »Kdor koli sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme; in kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kajti kdor je najmanjši med vami vsemi, ta je velik.«

Spregovoril pa je Janez in rekel: »Učenik, videli smo nekoga, ki je v tvojem imenu izganjal hude duhove, pa smo mu branili, ker ne hodi z nami.« Jezus mu je rekel: »Ne branite; kdor namreč ni zoper vas, je za vas.


Evangelij nas spominja na pogoje za resnično bratstvo in sestrstvo. Prvi pogoj je ponižnost: ne prerekajmo se, kdo je največji. Apostoli so imeli s tem očitne težave. Zdi se človeku sonaravno in ni zlo. Bog je v nas položil željo po veličini, da bi našli resnično veličino. Gospod nam ne očita, da jo iščemo, ampak nam pokaže pot do nje: »Kdor je med vami najmanjši, ta je velik«. Pokaže nam kaj je resnična veličina človeka. Pokaže nam, da smo v zmoti, ko se med seboj primerjamo in se nad druge povišujemo. Resnična veličina je v služenju. Služiti in biti spregledan in zaničevan je večja veličina kot ta, da mi strežejo, me častijo in me povišujejo nad druge.

Gospod nam tudi pravi naj sprejmemo male. Zgled nam je dal pri zadnji večerji pri kateri nam je pokazal smisel svojega trpljenja. Umil nam je noge kakor suženj. Ponižal se je do smrti na križu. Zato ga je Bog povišal nad vse.

Če imamo takšno predstavo o veličini potem je naše bratstvo pristno. Gospod je sredi med nami kot ponižen in največji.

Drug del evangelija pa pokaže še en vidik resničnega bratstva: sprejemanje različnosti, ki je Božji dar. Jezus ne zahteva, da vsi hodimo za njim na enak način, ampak vsak v svoji enkratnosti in različnosti. Kdor ni zoper vas, je z vami. Učenci smo lahko veseli, da tudi drugi sledijo Kristusu, čeprav na drugačen način kakor mi. Prosimo za odprto srce, ki bo upalo sprejeti Njegovo ponižnost in sprejemanje različnosti in enkratnosti vsakega izmed nas, ki nas kliče naj hodimo za Njim. V tem je resnično bratstvo.

29 views0 comments

Recent Posts

See All