top of page

28.10.2022 – sv. Simon in Juda Tadej, apostola – Biti z Njim

»Poklical je k sebi svoje učence in si jih je izmed njih izbral dvanajst, katere je imenoval tudi apostole.« (Lk 6,13)

Bog vsakega človeka kliče, da ga posluša in je njegov učenec. Bog se namreč podarja vsem in v osebni odnos kliče vse. Če ga sprejmem postanem njegov sin/hči, enak Jezusu, ki ves čas posluša Očeta in sodeluje z Njim. Dvanajst apostolov je postavil, da bi bili priče Njegovega vstajenja. Odrešenje je biti z Jezusom vstalim. Apostoli so bili poslani, da vsem pomagajo »biti z Njim«. Preko njih smo skozi čas vsi v verigi povezani s Kristusom in postajamo udje njegovega vstalega telesa.


69 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page