top of page

29.1.2021 – Dejanje vere

»Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost.« (Rim 4,2)


Premislim: Abraham je postal svet in odrešen, ampak ne v moči tega, kar je delal, ne v moči svojih zaslug, ampak v moči vere v Boga in njegovo delovanje. V veri se je učil gledati na vse skozi Božje oči, ki vidijo globlje. Tudi sveti Jožef je v lepoti narave odkrival veličino Stvarnika, v Jezusu pa veličino Očetove ljubezni do sebe in vsakega človeka. V njem je prepoznaval in živel dragocenost in lepoto, ki jo ima vsak izmed nas v Očetovih očeh in v njegovem srcu.


Zahvalim se: Sv. Jožef, rednik Sina Božjega, iz srca se ti zahvaljujem, da lahko v evharistiji odkriv