top of page

29. 10.2023 – 30. nedelja med letom – Največja

Updated: Oct 29, 2023

»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36)

Nguyen Van Mah je eden od osmih sinov. Leta 1978 sta se morala njegova revna kmečka starša odločiti, katerega od osmih otrok bosta poslala na ladjo iz Vietnama. Vedela sta za veliko tveganje, da morda svojega sina pošiljata v smrt na Južnokitajsko morje.

Ob štirih zjutraj je na družinski dom potrkalo in Mah se je poslovil. Od takrat staršev ni več videl. Mahu so zavezali oči in osem ur je potoval v zadnjem delu tovornjaka. Skozi džunglo so ga pripeljali do plaže, kjer so mu odstranili prevezo. Takrat so zlobni trgovci ustrelili nekaj ljudi, ki so pobirali denar, ne da bi imeli namen poslati čoln. To, da družine niso nikoli več slišale za svoje otroke, jih ni ganilo. Tveganje se mnogim ni obrestovalo.

"Imeli smo srečo," je dejal Mah. "Uspelo nam je priti s plaže." V čolnu za deset oseb je bilo devetindvajset odraslih. Ker so bili na dvotedensko potovanje neustrezno pripravljeni, so bili vsi ljudje na čolnu bolni, lačni in izpostavljeni nasilju. Tajski pirati so napadli njihov čoln, usmrtili tri moške in posilili vse ženske na krovu. Na morju je zaradi posledic poti umrlo še šest ljudi.

Ko so zagledali kopno, so preostali v Mahovem čolnu mislili, da so se njihovi upi uresničili. Toda malezijska mornarica, ki ji je bilo ukazano streljati na vse vietnamske čolne, jih je prisilila, da so se vrnili v mednarodne vode. Mah je povedal: "Takrat sem skoraj izgubil vero v Boga in ljudi. Bil sem prepričan, da bom umrl."

Čoln je začel zajemati vodo, a opazila ga je nizozemska trgovska ladja, ki jih je rešila in odložila na Filipinih. Mah se je dvanajst mesecev pozneje priselil v Avstralijo in je danes lokalni zdravnik v podeželski skupnosti, ki dolgo ni imela zdravnika.

V Drugi Mojzesovi knjigi nam Gospod danes pravi: "Ne storite krivice in ne zatirajte tujca, ki prebiva v Egiptu, saj ste bili tujci v egiptovski deželi." Jezus nam v evangeliju pravi, da se Božja ljubezen uresniči prav takrat, ko ljubimo svojega bližnjega.

Zdi se mi, da nobeno pereče vprašanje v zahodnem svetu ne sproža takšne histerije kot priseljevanje. Do nedavnega je bila večina zahodnih držav dobra pri nudenju gostoljubja ljudem, ki so se odločili zapustiti ali so morali pobegniti iz države, v kateri so se rodili. Ker je naš standard v primerjavi z njihovim pravo bogastvo je ta gostoljubnost povsem primerna. Prav tako je primerno, da zaradi skupnega dobrega naše države določijo zgornje mejno število oseb, ki jih sprejmemo.

Res je, da nam Jezus v današnjem evangeliju ne obljublja, da nas ljubezen do Boga in bližnjega ne bo nič stala. Jezusov zakon ljubezni vključuje žrtvovanje za nas posameznike in za narod. S sprejetjem Kristusa se zavežemo, da bomo postali varuhi svojega bližnjega. Na žalost mnogi med nami hočejo dobro življenje samo zase, medtem ko zelo malo storijo, da bi pomagali drugim državam, da bi postale primernejše za dostojno življenje. Posledično zavračamo ljudi, ki želijo biti deležni naših blagoslovov.

Matejev evangelij nam pripoveduje o Mariji, Jožefu in Jezusu, ki so bili kot begunci prisiljeni zbežati iz Izraela v Egipt. Če bi Sveta družina v teh dneh prišla k nam, bi jih morda poslali nazaj h kralju Herodu. Naj evharistija v nas uresniči spremembo srca, da nam bo naša vera omogočila pravično ravnanje do vseh. Naj naša dobrota in gostoljubnost na zemlji odsevata sprejem, ki ga bomo deležni od Jezusa, Marije in Jožefa v Božjem kraljestvu, ki je obljubljeno vsem, ne glede na to, kje se je kdo od nas rodil."Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Ley?". (Mt 22:36)

Nguyen Van Mah es uno de los ocho hijos. En 1978, sus pobres padres campesinos tuvieron que decidir a cuál de sus ocho hijos enviar en un barco desde Vietnam. Conocían el gran riesgo que suponía enviar a su hijo a la muerte en el Mar de China Meridional.

A las cuatro de la mañana llamaron a la puerta de la casa y Mah se despidió. Desde entonces no ha vuelto a ver a sus padres. A Mah le vendaron los ojos y viajó en la parte trasera de un camión durante ocho horas. A través de la selva, lo llevaron a la playa, donde le quitaron la venda. En ese momento, unos malvados comerciantes dispararon a algunas personas que estaban recaudando dinero sin intención de enviar un barco. El hecho de que las familias no volvieran a saber nada de sus hijos no les conmovió. El riesgo no compensó a muchos.

"Tuvimos suerte", dijo Mah. "Conseguimos salir de la playa". Veintinueve adultos iban en la embarcación de diez personas. Como no estaban preparados adecuadamente para el viaje de dos semanas, todas las personas del barco estaban enfermas, hambrientas y expuestas a la violencia. Los piratas tailandeses atacaron la embarcación, ejecutaron a tres hombres y violaron a todas las mujeres a bordo. Al parecer, otras seis personas murieron sepultadas en el mar a consecuencia del viaje.

Cuando vieron tierra, el resto del barco de Mah pensó que sus esperanzas se habían hecho realidad. Pero la armada malasia, con orden de disparar a todas las embarcaciones vietnamitas, les obligó a regresar a aguas internacionales. Mah dijo: "Fue entonces cuando casi perdí la fe en Dios y en la gente. Estaba seguro de que iba a morir".

El barco empezó a hacer agua y fue avistado por un mercante holandés, que los rescató y los dejó en Filipinas. Mah emigró a Australia doce meses después y ahora es médico local en una comunidad rural que lleva dos años sin poder conseguir un médico.

En el Éxodo de hoy, el Señor nos dice: "No cometáis injusticia ni oprimáis al extranjero que vive en Egipto, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto". Jesús nos dice en el Evangelio que el amor de Dios se realiza precisamente cuando amamos a nuestro prójimo.

Me parece que ninguna cuestión acuciante en el mundo occidental provoca tanta histeria como la inmigración. Hasta hace poco, la mayoría de los países occidentales han sabido ofrecer hospitalidad a las personas que han decidido marcharse o han tenido que huir del país donde nacieron. Dado que nuestro nivel de vida es una auténtica fortuna comparado con el suyo, esta hospitalidad es totalmente apropiada. También es apropiado, por el bien común de nuestro país, fijar un límite máximo al número de personas que aceptamos.

Es cierto que Jesús no nos promete en el Evangelio de hoy que amar a Dios y al prójimo no nos costará nada. La ley de amor de Jesús implica sacrificio para nosotros como individuos y como nación. Al aceptar a Cristo, nos comprometemos a convertirnos en guardianes de nuestro prójimo. Por desgracia, muchos de nosotros queremos la buena vida sólo para nosotros, mientras que hacemos muy poco para ayudar a otros países a ser más aptos para una vida decente. Como resultado, rechazamos a las personas que quieren compartir las bendiciones por las que hemos trabajado y heredado.

El Evangelio de Mateo nos habla de María, José y Jesús, que se vieron obligados a huir de Israel a Egipto como refugiados. Si la Sagrada Familia hubiera venido a nosotros en aquellos días, quizá los habríamos devuelto al rey Herodes. Que la Eucaristía nos haga cambiar de corazón para que nuestra fe nos permita actuar con justicia hacia todos. Que nuestra bondad y hospitalidad en la tierra reflejen la acogida que recibiremos de Jesús, María y José en el Reino de Dios, prometido a todos, independientemente de dónde hayamos nacido.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page