top of page

3.11.2022 – Veselje, da sem najden

»In ko jo najde, jo vesel zadene na rame.« (Lk 15,5)

V Kristusu, pribitem na križu, me je Bog Oče našel. On na svojem telesu nosi prekletstva, greh in pogubo vseh rodov in vsakega človeka. Tako vsakega od nas vabi na svojo gostijo brezmejne ljubezni, ki je premagala smrt. Vsakega izmed nas išče in čaka na naš »da«. Ko odgovorimo, smo deležni veselja ljubezni, ki jo ima Oče do nas po Sinu. Doživimo moč Svetega Duha, ki omogoča, da jemo skupaj z Jezusom in se poistovetimo z njim, umrlim in vstalim Sinom. Tega Božjega praznovanja smo deležni pri vsaki maši.


66 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page