top of page

30. 11.2023 – sv. Andrej – Za njim

»Takoj sta pustila mreže in šla za njim« (Mt 4,20)

Vsakega od nas kliče po imenu. Obrnimo se k njemu, ki nas kliče. Izberimo Njega, ki je resničen zaklad. Izberimo kar nam je najbolj pri srcu in v srcu. On daje največ radosti. Pustimo vse, ker prejmemo Njega, Očeta in vse brate in sestre. Postanemo Božji družinski člani, bratje in sestre. Ena velika večna Božja družina. Nič več nam ni treba bežati pred Bogom. On je v vsakega izmed nas zaljubljen in hrepeni po našem odgovoru.


"Immediately they left their nets and followed him" (Mt 4:20). He calls each one of us by name. Let us turn to Him who calls us. Let us choose Him who is the true treasure. Let us choose what is most dear to us and in our hearts. He gives the most joy. Let us leave everything because we receive Him, the Father and all our brothers and sisters. We become members of God's family, brothers and sisters. One great eternal family of God. We no longer have to run away from God. He is in love with each one of us and longs for our response. "Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron" (Mt 4,20).

Él nos llama a cada uno por nuestro nombre. Acudamos a Aquel que nos llama. Elijamos a Aquel que es el verdadero tesoro. Elijamos lo que nos es más querido y está en nuestro corazón. Él da la mayor alegría. Dejémoslo todo porque le recibimos a Él, al Padre y a todos nuestros hermanos y hermanas. Nos convertimos en miembros de la familia de Dios, hermanos y hermanas. Una gran familia eterna de Dios. Ya no tenemos que huir de Dios. Él está enamorado de cada uno de nosotros y anhela nuestra respuesta.

34 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page