top of page

30.8.2022 – Jezusovi sodobniki

»Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z oblastjo« (Lk 4,32)

Bog je stvarnik in odrešenik. Vsa njega oblast je v Jezusovi besedi. Če ga poslušam, se tudi danes zame dogaja izhod iz suženjstva strahu in postajam nova stvaritev. Njegova beseda ustvarja in premaguje zlo v nas in med nami. Preiskuje srca, nas prečiščuje, vodi k spreobrnjenju in nas opravičuje. Pred njegovo besedo se z vsemi silami branimo, ali pa bežimo v pozabo. Njegova beseda nas razgali in pretrese do srca, vodi v skesanost in v osvobajajoče vprašanje: »Kaj naj storim?« Poslušnost njegovi besedi dela iz nas njegove sodobnike, danes in tukaj.