top of page

4.11.2022 – Sestra smrt

»Poklical ga je in mu rekel: 'Kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem oskrbovanju'.« (Lk 16,2a)

Smrt me postavi pred Boga iz obličja v obličje. Pokaže mi ali sem postal podoben Bogu, katerega podoba sem. Brez smrti ni ne moralnosti ne svobode. Zavedanje smrti mi lahko pomaga, da živim sedanjost kot priložnost za spreobrnjenje. Storiti sedaj, kar bi hotel storiti na smrtni postelji. To je prava odločitev. Ko to doumem, me Bog pohvali, kajti odločil sem se za rešitev.


127 views1 comment

Recent Posts

See All