top of page

5.12.2020 - Žetev je velika

Tisti čas je hodil Jezus po vseh mestih in vaseh: učil je v njih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast, izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. Naročil jim je: »Pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Gredé oznanjajte: ›Približalo se je nebeško kraljestvo.‹ Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.« (Mt 9,35-38; 10,1.6-8)


»Tvoj učitelj se ne bo več skrival, ampak tvoje oči bodo videle tvojega učitelja. Tvoja ušesa bodo slišala...« Gre za veliki dogodek učlovečenja. Bog ni več neviden. »Kdor vidi mene, vidi Očeta,« pravi Jezus. Vse se spremeni. Tudi v stiski in preizkušnji je z nami Jezus, ki je naše muke vzel za svoje in nas vzljubil. Tako bi storil vsak dober starš, ki ima zares rad svoje otroke. Bog želi biti v vsem z nami. Luč Njegovega učlovečenja razsvetljuje vsakega človeka, ki se rodi na ta svet. Tudi danes Gospod Jezus hodi po vseh mestih in vaseh in uči, oznanja in ozdravlja. Navzoč je preko vseh, ki ljubijo in svoje življenje delijo z drugimi kot hvaležno sprejeti dar. Tudi danes Bog Oče, Sin in Sveti Duh čuti enako usmiljenje do vseh ljudi, kakor ga je čutil pred dva tisoč leti, ko je kot eden izmed nas živel in hodil po Palestini. .

Povabljeni smo začutiti Jezusovo usmiljenje do trpečih množic, do vseh utrujenih in razpršenih, kakor ovce brez pastirja. Imamo politične voditelje. A za vodenje srca večina nimamo pastirja, ker ne poznamo resničnega Pastirja. Neštetim manjka luč vere, ki bi razsvetlila njihovo življenje in jih osvobodila gospostva strahu pred smrtjo. Zato v modernih ideologijah prevladujeta strah in sebični sedanji užitek. Pandemija je samo odraz dejstva, da je večina človeštva sirota brez Očeta, brez notranje trdnosti, ogrožena in zato nevarna. Sebi, drugim in stvarstvu. Negotova svetovna situacija je samo posledica človeških src, ki nimajo v sebi Cilja, ampak bežijo pred ničem. Strah nas sili, da ta nič spreminjamo v meso in kri. Vse sodobne krize, na čelu z ekološko, so le posledica notranje samote ogroženih posameznikov. Gospod pa hrepeni po svojih izgubljenih sinovih in hčerah.

Poslušajmo Gospoda, ki tudi danes govori svojim učencem: »Žetev je velika, delavcev pa malo! Prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev!« Vabi nas v svojo skrb za žetev, da tudi mi zahrepenimo po sodelovanju v Jezusovem poslanstvu, da se vera razširi med vse ljudi. Naša vera je namreč podarjanje samega sebe bližnjim. V tem je ljubezen, srce naše vere in srce Svete Trojice.

Vabi nas, da bi tudi po nas lahko ozdravljal ta svet obsedenosti s strahom zase in posledične nasilnosti do vsega, kar nam pride pod roke. Najprej do lastnih otrok: številnim že v materah preprečimo prihod med nas. Potem pa še večno dobičkonosno nasilje gospodarjev vojne, ki jih strah zase, slepa sla po oblasti in denarju, najbolj kruto razčlovečuje. Zlo ni biti ubit, zlo je načrtno ubijati. Četudi s pomočjo zdravil, hrane, virusov, genskega spreminjanja in raznih strupov, ki se danes pojavljajo skoraj v vsem kar oblečemo in pojemo. Zanimivo, da imajo številni računalniško-medijski mogotci svoje preogromne dobičke vložene prav v te panoge.

Zahvalimo se za preroško držo papeža Frančiška. Prosimo za vse kristjane, da v srcih krščenih oživi misijonarski duh. Še posebej v mladih fantih in dekletih, da bodo želeli in hoteli biti tudi sami luč evangelija, ki priteguje ljudi v Kristusovo ljubezen. Zemlja je lahko prostor skupnega življenja Božjih sinov in hčera, ki se učijo biti drug drugemu bratje in sestre. To je Božja volja za nas tudi danes. Lahko pa naredimo iz stvarstva umazano klavnico medsebojnega tekmovanja in neskončnega nasilja kateremu podleže tudi stvarstvo. Če zboli naše srce, zboli vse stvarstvo. Gospod ozdravi nas. Odpri nam oči, da spoznamo svojo bolezen.

132 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page