top of page

5. 12.2023 – Mojzes kot prerok

Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor mene, ti bo obudil Gospod, tvoj Bog; njega poslušajte (5 Mz 18,15).

Mojzes je bil nedvomno eden največjih ljudi v zgodovini. Ni bil le vodja in osvoboditelj Izraelcev pri njihovem izhodu iz egiptovske sužnosti, ampak je opravljal še ducat drugih vlog, med drugim je bil tudi zakonodajalec, zgodovinar, vojaški general, sodnik, strateg, veliki duhovnik in posrednik med Bogom in njegovim izvoljenim ljudstvom. Vendar nas Peta Mojzesova knjiga 34,10 opozarja na še eno njegovo ključno vlogo, ki je pogosto spregledana: "In ni več vstal prerok v Izraelu, enak Mojzesu, ki ga je Gospod poznal iz obličja v obličje."

Prerok? Prav to je tisto, kar trdi besedilo. Biti svetopisemski prerok je bil zelo redek in zahteven poklic. Da bi bil prerok, se nisi prostovoljno javil, ampak te je moral neposredno poklicati Bog. Postal si njegov govornik za več ključnih namenov: obtožiti ljudi za njihovo neposlušnost in greh ter v njihovem imenu prositi za Božje odpuščanje. Nato pa si tudi oznanil Božje milostno odpuščanje, pogosto povezano s "Maziljencem", kar v hebrejskem izvirniku pomeni Mesija. Ko so preroki začeli opisovati tistega, ki naj bi prišel, so uporabljali prihodnji čas, kar je pripeljalo do najpogostejšega razumevanja preroka kot tistega, ki napoveduje.

Vloga preroka je bila tudi nevarna: če govoriš zase in ne za Boga, postaneš lažni prerok. Ne samo, da se tvoje napovedi ne izidejo, ampak te kamenjajo do smrti! Mnogi, ki se danes izdajajo za preroke, spadajo v to kategorijo, ne da bi jim bilo treba plačati svetopisemsko kazen.

Dobri Oče, hvaležni smo ti za tvoje hrabre govornike vseh časov, ki so tako dosledno kazali na preroka, večjega od Mojzesa, ki bo prišel. Pomagaj nam, da se pripravimo na njegov ponovni prihod v tem adventu. AMEN.


46 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page