top of page

5.8.2021 - Naredimo prostor za preroke

“Ta človek zasluži smrt, kajti prerokoval je proti mestu” (Jer 26,11)


Premislim: Preroki govorijo v Božjem imenu. Naštejmo jih nekaj: Jeremija, Ozej, Izaija, Ezekijel, Malahija… Jezus je bil prerok vseh prerokov. V njegovi moči so bili preroški tudi svetniki: Ignacij Lojolski, Frančišek Asiški, Ivana Arška, Janez Vianney… Kateri preroki nas danes izzivajo glede pravičnosti, resnice in celovitosti? Ali jih uspemo slišati?