top of page

8.2.2021 – Hvalimo Gospoda

»Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. 7 Ne imej drugih bogov poleg mene!« (5 Mz 5,6-7)

Premislim: Poleg pozitivnega izražanja Božji zapovedi, je Jožef Jezusu posredoval tudi negativno izražanje Božji zapovedi. Od njega je Jezus slišal, da se naj ne časti lažnih bogov, ampak samo resničnega Boga. V Jezusu se je ta zapoved dejansko tudi do dna uresničila.