top of page

9.3.2023 – Biti, ne posedovati

»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih« (Lk 16,31)

<